Category: מאמרים

בעקבות הכוזרי

"בעקבות הכוזרי" הינו מבוא מקיף למחשבה היהודית לדורותיה. דרכים רבות ישנן לכתוב מבואות. אני בחרתי לכתוב אותו כמהלך מאחורי כתפיו של אחד מענקי המחשבה יהודית, רבי יהודה הלוי. אנו, הלומדים המודרניים של ספר הכוזרי, רחוקים כבר מעולם המושגים שלו, מחוייבים מצד אחד לנסות ולהבין את ריה"ל מן המקום ממנו הוא

Read More »

טוב ורע בהגות יהודית

הדיון במחשבת ישראל הוא בעצם פרק בתולדות המחשבה האנושית בכללה. אנו נעסוק בו בבעיה אחת, בעיית הטוב והרע, וזאת, תוך הצטמצמות בתחום המחשבה היהודית הקלאסית. איני יודע אם ניתן לתאר תחום עיסוק זה או להגדיר אותו במדויק, אבל כדי לנסות לעשות זאת בחרתי לי קטע מתוך ספר שילווה אותנו בכמה

Read More »

בעקבות הזמן היהודי

רבים מרגישים שהחגים תופסים אותם לא מוכנים. אוסף בלתי-מובן של משמעויות בצד פולקלור, חגיגות וסעודות, מסכות, רעשנים ולולבים – כל אלה משמשים בערבוביה, אך משמעות החג נשארת לוטה בערפל. בעקבות הזמן היהודי, ספר שעולמות דעת רבים מוצאים בו את ביטוים, ממשיך את הרעיון העתיק שהימים המיוחדים בלוח השנה מבטאים לא

Read More »

בדרכי שלום

דמותו של פרופסור שלום רוזנברג בולטת בייחודה באקדמיה ובעולם הרוח הישראלי. השילוב יוצא הדופן של חוקר טקסטים פילוסופיים קלסיים, הוגה דעות בעל פרספקטיבות הגותיות רחבות, פרשן ודרשן המתרגם רעיונות עמוקים לשפה פובליציסטית, אינטלקטואל מבריק המעורב בדעת עם הבריות, פעיל ביוזמות ציבוריות וחינוכיות רבות – מוצא את ביטויו ביצירתו הענפה ואותו

Read More »