פרופסור שלום רוזנברג ז"ל

שלום רוזנברג מרצה לפילוסופיה ומחשבת ישראל באוניברסיטה העברית ובמכללת הרצוג.
לימד בבית מורשה, במכון לנדר ובמרכז האקדמי 'שלם'. זוכה אות "יקיר ירושלים".

באתר זה מרוכזים ספריו, מאמרי הגות ומחקר, מחשבה ואקטואליה, טורי דעה פרי עטו וראיונות עיתונאיים.