תורה ומדע

ספר זה מציג סקירה רחבה של העמדות השונות המצויות במחשבה הדתית המודרנית בתחום היחסים שבין הדת והמדע, ביניהם הרמב"ם, ריה"ל, ר' אברהם אבולעפיה, ר' נחמן, רבי יצחק עראמה, הרב קוק, אליהו בן אמוזג, הרבי מלובביץ', שד"ל, הוגו ברגמן, הרב ברויאר, ישעיהו לייבוביץ' ועוד רבים אחרים

יובל אורות

ספר מאמרים שנערך ע"י פרופ' בני איש-שלום ופרופ' שלום רוזנברג, ומבוסס על הרצאות הכינוס העולמי למחשבה יהודית שנערך באלול תשמ"ה בירושלים שהוקדש לנושא התשובה במשנת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במלאת חמישים שנה לפטירתו. בכנס זומנו יחדיו בעלי גישות ותפיסות שונות, כדי לתת ביטוי להשפעתו המגוונת של הרב קוק Read more…