תורה ומדע

ספר זה מציג סקירה רחבה של העמדות השונות המצויות במחשבה הדתית המודרנית בתחום היחסים שבין הדת והמדע, ביניהם הרמב"ם, ריה"ל, ר' אברהם אבולעפיה, ר' נחמן, רבי יצחק עראמה, הרב קוק, אליהו בן אמוזג, הרבי מלובביץ', שד"ל, הוגו ברגמן, הרב ברויאר, ישעיהו לייבוביץ' ועוד רבים אחרים

תורה ומדע