יובל אורות

ספר מאמרים שנערך ע"י פרופ' בני איש-שלום ופרופ' שלום רוזנברג, ומבוסס על הרצאות הכינוס העולמי למחשבה יהודית שנערך באלול תשמ"ה בירושלים שהוקדש לנושא התשובה במשנת הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל במלאת חמישים שנה לפטירתו. בכנס זומנו יחדיו בעלי גישות ותפיסות שונות, כדי לתת ביטוי להשפעתו המגוונת של הרב קוק בזמננו. המאמרים והדיונים שבספר פורסים בפני הקורא את עושר הגותו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק. במרכז הספר עיסוק בתולדות רעיון התשובה בישראל ובתורת התשובה של הרב קוק במשמעה הרחב; תפיסת האדם כמי שבמהותו טבועה שאיפת התשובה; יחסי המוסר והדת, המוסר והלאומיות; תפיסת הציונות ושאלת היחס בין תשובה וגאולה; זיקתו של הרב קוק לתרבות הכללית ולמקורות היצירה היהודיים, יחסו ליצירה מקורית ולאמנות; נושאים אלו ועוד נידונים בספר, בבחינת היבטיה של השקפת עולם דתית כוללת המאופיינת כתורת התשובה של הרב קוק. בפתיחה לספר מופיע מאמרו המקיף של פרופ' רוזנברג "מבוא להגותו של הראי"ה".

יובל אורות