בעקבות הכוזרי

"בעקבות הכוזרי" הינו מבוא מקיף למחשבה היהודית לדורותיה. דרכים רבות ישנן לכתוב מבואות. אני בחרתי לכתוב אותו כמהלך מאחורי כתפיו של אחד מענקי המחשבה יהודית, רבי יהודה הלוי. אנו, הלומדים המודרניים של ספר הכוזרי, רחוקים כבר מעולם המושגים שלו, מחוייבים מצד אחד לנסות ולהבין את ריה"ל מן המקום ממנו הוא בא, אך מצד שני לנסות ולחשוב כיצד הוא הוא היה אומר את הדברים כיום. דהיינו חובה עלינו לנסות ולהפנים את דרך המחשבה של ריה"ל וליישם אותה על האתגרים הרובצים לפיתחנו. זהו הפירוש של ההליכה בעקבות הכוזרי. בספר זה ישנו ניסיון להעמיק בכל אחת מהסוגיות הדתיות והפילוסופיות המוצגות בו, לפרוס את ה"שחקנים" השונים – היריבים עימם מתמודד הכוזרי והעמיתים של הכוזרי – הוגיה השונים של המחשבה היהודית לדורותיה, ובמקביל לנסות ולהראות מהי האמירה הרלוונטית לימינו. כל זאת באמצעות שימוש רחב במשלים ובמטאפורות על מנת להבהיר בצורה אינטואיטיבית עד כמה שניתן, סוגיות שהינן מורכבות למדיי מן הבחינה הפילוסופית.