בדרכי שלום

דמותו של פרופסור שלום רוזנברג בולטת בייחודה באקדמיה ובעולם הרוח הישראלי. השילוב יוצא הדופן של חוקר טקסטים פילוסופיים קלסיים, הוגה דעות בעל פרספקטיבות הגותיות רחבות, פרשן ודרשן המתרגם רעיונות עמוקים לשפה פובליציסטית, אינטלקטואל מבריק המעורב בדעת עם הבריות, פעיל ביוזמות ציבוריות וחינוכיות רבות – מוצא את ביטויו ביצירתו הענפה ואותו ביקשו מחברי הספר לשקף בכרך הנוכחי. מעבר לדיוניו המעמיקים של רוזנברג בסוגיות יסוד בפילוסופיה ובהגות היהודית, מאפיינת את גישתו ואת דרך החשיבה שלו הֶעזה אינטלקטואלית, התבוננות רפלקטיבית המודעת לעצמה והבנה מעמיקה של דרכי הפרשנות במסורת ישראל תוך שימוש מתוחכם בכלים אלה.

הספר כולל שלושה שערים הפורשים יריעה רחבה ומגוונת של עיונים בתחומי הדעת המעסיקים את פרופסור שלום רוזנברג ואשר תרומתו בהם מהווה מקור השראה לחבריו, לעמיתיו ולתלמידיו.