פילוסופיה יהודית:

ספר תיקון הדעות ליצחק אלברג

פירוש י"ג מידות לר' דוד בן יום טוב ביליה

פירוש הרלב"ג לספר המבוא

ספר ההגיון לרבי אליהו בן אליעזר הירושלמי

ספר ההגיון לרבי אליהו בן אליעזר הירושלמי – חלק ב'

ספר ההגיון לרבי אליהו בן אליעזר הירושלמי – חלק ג

משה שוורץ וחקר רנק

מאנקסימנדרוס ועד לוינס – לתולדות מושג האינסוף

השיבה לגן העדן – רעיון הגאולה הרסטוראטיבית בפילוסופיה היהודית בימי הביניים

יפת באוהלי-שם – פירוש תמיסטיוס לספר ההקש

היסטוריה בפרספקטיבה אסכטולוגית

הגיון שפה ופרשנות המקרא בכתיו של רבי יוסף אבן כספי

בין פיסיקה לאונטולוגיה – שאלה ותשובה משל אבן רש"ד

הפרשנות הפילוסופית לשיר השירים – הערות מבוא

Barbara Celarent בלבוש עברי

אונטולוגיה נאופלטונית

הכרחי ואפשרי בפילוסופיה הביניימית

ארבעה טורים לר' אברהם ברבי יהודה

ספר אדרת האמונה לרבי אליהו בן אליעזר

ספר ההטעאה לרבי יוסף אבן כספי

מפגש פילוסופי בירושלים בסוף המאה ה- 14

קאטגוריות אונטולוגיות ופילוסופים יהודיים – השורש המרובע של המקרה (1)

קאטגוריות אונטולוגיות ופילוסופים יהודיים – עצם ומקרה (2)

תורת השמות בפילוסופיה היהודית בימי הביניים