מאמרים כללים במחשבת ישראל:

ניטשה ומוסר היהדות

מצפון ואשמה בהגות היהודית

עת לכבד ועת לשנוא – יחס היהדות אל הזר

חקירה ותיאוריה – לשיטתו של הרב סולובייצ'יק

מעבר לאחדות – הערות לסטרוקטורה של החלק הראשון של כוכב הגאולה

על מושג האינסופית ורבדיו

גאולה והיסטוריה

המיסטיקה של הגרפיקה

על דרך הרוב

על דרך הרוב – חלק 2 – ושוב על דרך הרוב

איוב משל היה – פילוסופיה ופרשנות ספרותית

הכל צפוי – איוב והשטן

הימור האמונה – חלק שני

אדיפוס וקין – מדרש בראשית

איוב וישראל

דמות, צלם ומלך עליון

האחד והאחר- הגיגים על שורשיה האונטולוגיים של הפוליטיקה

האני ותשובתו

הבריאה והעקרון האנתרופי – מה חדש במדע מאת מאיר אריאל

הבריאה והעקרון האנתרופי – על מספרים ואנשים

ההלכה ומלכודת השיח והרטוריקה

ההלכתיות – דיוקן תיאולוגי-היסטורי

הזיקה לארץ ישראל בהגות יהודית – מאבק השקפות

הזיקה לארץ ישראל ביהדות – גרסה מצולמת

השכול וחשבון הנפש

הערות על מיניות באספקלריה יהודית

התגלות

ויכוח בין ילדי הפילוסופים

זהות ואידיאולוגיה בהגות יהודית בת זמננו

יהודים וגויים – פרספקטיבה סכיזופרנית

כפייה ובחירה – רבי חסדאי קרשקש

כתבים של ר' ישראל ור' ברוך יצחק ליפשיץ שנעלמו מן העין

לצחוק בפני הייאוש

מלכות והלכה – מדרשות הר"ן עד החסידות

עימות נמשך – ישראל והאלילות

מסורת ואורתודוקסיה – על הגדרה ומושגי יסוד

על תרבות, שותפות ובדידות

התיאולוגיה של האני, של האתה ושל ההוא

מיתוס המיתוסים

על החיים ועל החולמים

הרהורים על התפילה

פרדוכסים ואמונה במשנתו של פרופ' ישעיהו לייבוביץ

פרויד, אדיפוס וספר בראשית

רוח, נפש, נשמה

שואה – לקח, הסבר, משמעות

קדושה וחפצי קדושה

תורת הקבלה בנפש החיים

תפילה והגות יהודית כיוונים ובעיות